ការបណ្តុះបណ្តាលតំឡើងប្រព័ន្ធសូឡានិងអេឌីស៊ី

ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មកាន់តែប្រសើរសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងអេផិចរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនិងតំឡើងអេឌីស៊ីសំរាប់ក្រុមលក់អេផិច។ 

ខ្លឹមសារនៃការបណ្តុះបណ្តាលរួមមានចំណេះដឹងជំនាញនៃផ្ទាំងសូឡានិងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យវប្បធម៌ក្រុមហ៊ុនដើម្បីផ្តល់ជូនសេវាកម្មល្អដល់អតិថិជនរបស់យើង។

3

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង

 


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០២០